top of page
Avocat Strasbourg

Ayrımcılık yasağı

Bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin kullanılması  Sözleşme, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin,  cinsiyet, ırk, renk, dil, din dahil olmak üzere,  siyasi görüşler veya diğer görüşler, kökeni  ulusal veya sosyal statü, ulusal bir azınlığa üyelik,  servet, doğum veya başka herhangi bir durum

bottom of page