top of page
Avocat Strasbourg

Vicdan ve din özgürlüğü

1. Herkesin düşünce ve vicdan özgürlüğüne hakkı vardır  ve din; bu hak, değiştirme özgürlüğünü ima eder  din veya inancın yanı sıra, kendini ifade etme özgürlüğü  bireysel veya toplu olarak din veya inanç  kamu veya özel, ibadet, öğretim, uygulamalar ve  ritüellerin performansı.

2. Bir kimsenin dinini veya inancını açıklama özgürlüğü,  için öngörülenlerden başka kısıtlamalara tabi olabilir.  kanunla, bir toplumda gerekli tedbirleri oluşturur.  demokrasi, kamu güvenliği, düzenin korunması,  kamu sağlığı veya ahlakı veya korunması  başkalarının hak ve özgürlükleri. 

bottom of page