top of page

Etkili bir çözüm yolu hakkı

Avocat Strasbourg

Bu Sözleşmede hak ve özgürlükleri tanınan herhangi bir kişi  Sözleşme ihlal edildiğinde, etkili bir hukuk yolu hakkı tanınmalıdır.  ulusal bir makam önünde, ihlalin  görevlerini yerine getirirken hareket eden kişiler tarafından işlenen  resmi işlevler.

bottom of page