top of page

bu  Deontoloji

 

Avukatın faaliyetlerini icra ederken çok katı etik kurallara uyması gerekmektedir. Bu etik yükümlülük, adaletin yardımcısı olan avukatı, hukuk alanındaki diğer hizmet sunuculardan farklı kılar ve böyle bir yükümlülüğe tabi değildir.  

 

Göreve başlamadan önce avukat aşağıdaki şartlarda yemin eder:

 

"Bir avukat olarak görevlerimi onur, vicdan, bağımsızlık, dürüstlük ve insanlıkla yerine getireceğime yemin ederim".

 

Bu yemin, uyulmaması durumunda müellifi yaptırımlara maruz bırakan aleni bir taahhüt olan bu yemin, avukatın meslek hayatı boyunca sürdüreceği faaliyetlerinin temelini oluşturacaktır.  .

 

Fransa'da rahibin yanı sıra avukat, genellikle “mesleki sır” olarak adlandırılan katı gizlilik yükümlülükleriyle bağlı olan tek kurumdur.

 

Müvekkilin avukatına ilettiği hiçbir bilgi ne olursa olsun üçüncü şahıslara ifşa edilmeyecektir çünkü avukatın elinde bulunan bilgileri açıklama yükümlülüğü yoktur. Böylece tüm yazışmalar ve genel olarak avukatın dosyası meslek sırrı ile korunmaktadır.  

 

Avukatın kamuoyu nezdinde uyandırdığı güvenin temelini oluşturan bu etik yükümlülük, avukatın müvekkillerinin menfaatlerini tam bir bağımsızlık içinde savunmasını sağlar.

 

Gizlilik, bağımsızlık, onur, ilgisizlik, incelik, nezaket ve sadakat ilkeleri hukuk mesleğinin özünü oluşturur. Ayrıca müvekkilleri konusunda yetkinliğini, çalışkanlığını, özverisini ve sağduyusunu gösterir.

 

Hukuk mesleği sürekli gelişmektedir ve toplumun beklentilerine uygun olmak için özellikle yeni teknolojilerle bağlantılı toplumsal gelişmeleri gözden kaçırmamaya çalışmaktadır. 

bottom of page