top of page

İfade özgürlüğü

Avocat Strasbourg

1. Herkesin ifade özgürlüğü hakkı vardır. bu hak  düşünce özgürlüğünü ve alma veya alma özgürlüğünü içerir.  olanağı olmaksızın bilgi veya fikirleri iletmek  kamu makamlarının müdahalesi ve dikkate alınmadan  sınır. Bu makale Devletlerin başvuruda bulunmasını engellemez.  radyo, film veya televizyon teşebbüsleri  yetkilendirme şeması.

2. Görev ve sorumluluk gerektiren bu özgürlüklerin kullanılması  sorumluluklar belirli formalitelere, koşullara,  oluşturan, yasaların öngördüğü kısıtlamalar veya cezalar  güvenliği için demokratik bir toplumda gerekli önlemleri  vatandaşlık, toprak bütünlüğü veya kamu güvenliği,  

kolluk kuvvetleri ve suç önleme, koruma  sağlık veya ahlak, itibarın korunması veya  bilgilerin ifşasını önlemek için başkalarının hakları  gizliliğini sağlamak veya yetkili ve tarafsızlığını garanti etmek için  yargı mercii

bottom of page