top of page

Mülkiyet Koruması

Avocat Strasbourg

Her gerçek veya tüzel kişi, kendisine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.  mal. Sebep olmadıkça hiç kimse mülkünden yoksun bırakılamaz.  kamu yararına ve yasaların öngördüğü koşullar altında ve  

uluslararası hukukun genel ilkeleri.

Yukarıdaki hükümler bu hakkı etkilemez.  Devletler, gördükleri yasaları uygulama yetkisine sahiptir.  uyarınca malların kullanımını düzenlemek için gerekli  kamu yararına veya vergilerin ödenmesini sağlamak veya  diğer katkılar veya para cezaları.

Bu maddeye göre yapılan beyan  uyarınca yapılmış sayılır.  Sözleşmenin 56. maddesinin 1. paragrafı.

bottom of page